SABCS -

Kontakty Best of ASCO

Akce je pořádána v souladu se Stavovskými předpisy a bude ohodnocena příslušnými kredity.

Majitel licence a pořádající agentura: Medworld s.r.o., Pod lipami 16, 131 00 Praha 3

Organizační výbor:

Předsedové: doc. MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Luboš Petruželka
Vědečtí sekretáři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, doc. MUDr. David Feltl, prim.MUDr. Katarina Petráková
Členové: prof. MUDr. Bohuslav Melichar,  doc. MUDr. Renata Soumarová, doc. MUDr. Tomáš Buchler, prim.MUDr.Eugen Kubala

 

E-mail: jana@medworld.cz

Adresa:
SABCS
Pod lipami 16 , 13100 Praha 3

Web: www.sabcs.cz

Bankovní spojení: 2113212906/2700